Thông tin Văn phòng TBT Cục Hàng Hải Việt Nam 2020
Cập nhật ngày 23/01/2020, GMT+7, Hà Nội

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Điện thoại: (04) 37683193

Hotline: (04) 37683193, Email: hadt@vinamarine.gov.vn