Tổ TBT Cục Đường Thuỷ Nội địa Việt Nam

80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Tổ trưởng:

Nguyễn Tiến Thanh

Điện thoại: 04-39412957

Di động:  0947502468

Fax:  04-39420788

Email:   tbtcdtndvn@yahoo.com.vn

Thành viên:

1/ Nguyễn Tuấn Dũng

Điện thoại: 04-39412957

Di động:  0904167892

Email:  tbtcdtndvn@yahoo.com.vn

2/ Phan Thị Hải Tú

Điện thoại: 04-39412957

Di động:  0988087691

Email:  phanhaitu@gmail.com

Tổ TBT Cục Đường sắt Việt Nam

80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Tổ trưởng:

Nguyễn Văn Hà

Điện thoại: 04-9427548

Di động:  0913253418

Fax:  04-9427548

Email:  havtpc@yahoo.com

Thành viên:

1/ Phạm Quốc Cường

Điện thoại: 04-9427549

Di động:  0913097535

2/ Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: 04-9427550

Di động:  0904296264

3/ Bùi Quốc Nam

Điện thoại: 04-9427540

Di động:  0904039798

4/ Lê Thị Kim Thuý

Điện thoại: 04-9427548

Di động:  0914475781

Tổ TBT Cục Đường bộ Việt Nam

106 Phố Thái Thịnh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Tổ trưởng:

Đặng Công Chiến

Điện thoại: 04-8571448

Di động:  0983217162

Fax:  04-8571544

Email:   chiendc@vra.gov.vn

Thành viên:

1/ Trần Thị Kim Hoa

Điện thoại: 04-5372870

Di động:  0913044753

2/ Đinh Mạnh Khải

Điện thoại: 04-8571647

Di động:  0913319328

3/ Phan Thị Thu Hiền

Điện thoại: 04-8571450

Di động:  0903428845

4/ Võ Minh Tuấn

Điện thoại: 04-8571646

Di động:  0903215653

5/ Ngô Thế Thông

Điện thoại: 04-8571447

Di động:  0913002027

Tổ TBT Cục Hàng hải Việt Nam

8  Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Tổ trưởng:

Vũ Thế Quang

Điện thoại: 04-7683193

Di động:  0903255800

Fax:  04-7683058

Email:  quangvt@vinamarine.gov.vn

Thành viên:

1/ Trần Quang Huy

Điện thoại: 04-7683066

Di động:  0913302074

2/ Đỗ Trung Hiếu

Điện thoại: 04-7683198

Di động:  0904052775

3/ Đặng Thanh Hà

Điện thoại: 04-7683193

Di động:  0983411998

Tổ TBT Cục  Hàng không  Việt Nam

119 Phố Nguyễn Sơn, Q. Long Biên, Hà Nội

Tổ trưởng:

Trần Tuấn Linh

Điện thoại: 04-382711513 - Ext 4223

Di động:  0913205040

Fax:  04-38271933

Email:   tratuli@caa.gov.vn

Thành viên:

1/ Nguyễn Ngọc Toàn

Điện thoại: 04-38271513

Di động:  0903455757

Fax:  04-38271933

Email:  toannn@caa.gov.vn

2/ Lê Thị Thanh Bình

Điện thoại: 04-382711513 - Ext 4367

Di động:  0936963013

Fax:  04-38271933

Email:  binhltt@caa.gov.vn

Cục Giám định và Quản lý Chất lượng Công trình Giao thông

Nguyễn Ngọc Lâm

Điện thoại: 04-8224787

Di động:  0913078781

Fax:  04-8221937

Email:  ngoclamcgd@yahoo.com