Số hiệu: 3932
Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản: Khác
Người ký: Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam
Ngày ban hành: 24/09/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 25/09/2015
Tài liệu đính kèm: QC 21&54.rar