Cập nhật ngày 30/06/2022, Hà Nội

Nhập những thông tin cần thiết để chúng tôi có thể liên hệ với bạn

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Điện thoại: (04) 37683193

Hotline: (04) 37683193, Email: hadt@vinamarine.gov.vn