Tin cảnh báo Tuần 1 tháng 11 năm 2014

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1 - tháng 11 năm 2014

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Xe khách và xe hạng nhẹ - Phụ lục

CANADA

G/TBT/N/CAN/379/Add.1 G/TBT/N/CAN/379/Add.1
2 Ô tô - Phụ lục

ECUADOR

G/TBT/N/ECU/177/Add.1 G/TBT/N/ECU/177/Add.1
3 Lốp xe - Bản hiệu chỉnh

TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/787/Corr.1 G/TBT/N/SAU/787/Cor.1
4 Xe ô tô

TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/788 G/TBT/N/SAU/788
5 Xe ô tô

NAM PHI

G/TBT/N/ZAF/184 G/TBT/N/ZAF/184

VP TBT-BGTVT