Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 1 năm 2015

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 3 - tháng 1 năm 2015

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Xe máy, xe gắn máy, xe ba bánh gắn máy, ATV và lốp xe

VƯƠNG QUỐC BAHRAIN

G/TBT/N/BHR/378 G/TBT/N/BHR/378
2 Phương tiện xe cơ giới

VƯƠNG QUỐC BAHRAIN

G/TBT/N/BHR/379 G/TBT/N/BHR/379
3 Phương tiện xe cơ giới

CANADA

G/TBT/N/CAN/436 G/TBT/N/CAN/436
4 Phương tiện xe cơ giới chở hàng

NHẬT BẢN

G/TBT/N/JPN/479 G/TBT/N/JPN/479
5 Xe máy, xe gắn máy, xe ba bánh gắn máy, xe bốn bánh

QATAR

G/TBT/N/QAT/375 G/TBT/N/QAT/375

VP TBT-BGTVT