Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 10 năm 2014

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 3 - tháng 10 năm 2014

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Phụ tùng và linh kiện ô tô - Phụ lục

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/515/Add.3 G/TBT/N/BRA/515/Add.3
2 Phụ tùng và linh kiện ô tô - Phụ lục

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/408/Rev.1/Add.1 G/TBT/N/BRA/408/Rev.1/Add.1
3 Phụ tùng thay thế của lớp lót phanh - Bản sửa đổi

MALAYSIA

G/TBT/N/MYS/38/Rev.1 G/TBT/N/MYS/38/Rev.1

VP TBT-BGTVT