Tin cảnh báo Tuần 4 tháng 01 năm 2015

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 4- tháng 01 năm 2015

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Thiết bị và phụ tùng xe ô tô (Phanh, bộ tản nhiệt, ống giảm thanh, ống xả) - Phụ lục

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/408/Rev.1/Add.2 G/TBT/N/BRA/408/Rev.1/Add.2

VP TBT-BGTVT