Tin cảnh báo Tuần 4 tháng 10 năm 2014

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 4 - tháng 10 năm 2014

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Phụ tùng và linh kiện ô tô - Phụ lục

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/579/Add.1 G/TBT/N/BRA/579/Add.1
2 Xe tải

CHI LÊ

G/TBT/N/CHL/291 G/TBT/N/CHL/291
3 Đai an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô

ÚC

G/TBT/N/AUS/99 G/TBT/N/AUS/99
4 Xe ô tô

ĐÀI LOAN

G/TBT/N/TPKM/179 G/TBT/N/TPKM/179

VP TBT-BGTVT