28/09/2015 | 06:48 GMT+7
In bài viết (Ctrl+P)

Địa chỉ liên hệ của các thành viên các Tổ TBT chuyên ngành

Địa chỉ liên hệ của các thành viên các Tổ TBT chuyên ngành

Tổ TBT Cục Đường Thuỷ Nội địa Việt Nam

80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Tổ trưởng:

Nguyễn Tiến Thanh

Điện thoại: 04-39412957

Di động:  0947502468

Fax:  04-39420788

Email:   tbtcdtndvn@yahoo.com.vn

Thành viên:

1/ Nguyễn Tuấn Dũng

Điện thoại: 04-39412957

Di động:  0904167892

Email:  tbtcdtndvn@yahoo.com.vn

2/ Phan Thị Hải Tú

Điện thoại: 04-39412957

Di động:  0988087691

Email:  phanhaitu@gmail.com

Tổ TBT Cục Đường sắt Việt Nam

80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Tổ trưởng:

Nguyễn Văn Hà

Điện thoại: 04-9427548

Di động:  0913253418

Fax:  04-9427548

Email:  havtpc@yahoo.com

Thành viên:

1/ Phạm Quốc Cường

Điện thoại: 04-9427549

Di động:  0913097535

2/ Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: 04-9427550

Di động:  0904296264

3/ Bùi Quốc Nam

Điện thoại: 04-9427540

Di động:  0904039798

4/ Lê Thị Kim Thuý

Điện thoại: 04-9427548

Di động:  0914475781

Tổ TBT Cục Đường bộ Việt Nam

106 Phố Thái Thịnh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Tổ trưởng:

Đặng Công Chiến

Điện thoại: 04-8571448

Di động:  0983217162

Fax:  04-8571544

Email:   chiendc@vra.gov.vn

Thành viên:

1/ Trần Thị Kim Hoa

Điện thoại: 04-5372870

Di động:  0913044753

2/ Đinh Mạnh Khải

Điện thoại: 04-8571647

Di động:  0913319328

3/ Phan Thị Thu Hiền

Điện thoại: 04-8571450

Di động:  0903428845

4/ Võ Minh Tuấn

Điện thoại: 04-8571646

Di động:  0903215653

5/ Ngô Thế Thông

Điện thoại: 04-8571447

Di động:  0913002027

Tổ TBT Cục Hàng hải Việt Nam

8  Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Tổ trưởng:

Vũ Thế Quang

Điện thoại: 04-7683193

Di động:  0903255800

Fax:  04-7683058

Email:  quangvt@vinamarine.gov.vn

Thành viên:

1/ Trần Quang Huy

Điện thoại: 04-7683066

Di động:  0913302074

2/ Đỗ Trung Hiếu

Điện thoại: 04-7683198

Di động:  0904052775

3/ Đặng Thanh Hà

Điện thoại: 04-7683193

Di động:  0983411998

Tổ TBT Cục  Hàng không  Việt Nam

119 Phố Nguyễn Sơn, Q. Long Biên, Hà Nội

Tổ trưởng:

Trần Tuấn Linh

Điện thoại: 04-382711513 - Ext 4223

Di động:  0913205040

Fax:  04-38271933

Email:   tratuli@caa.gov.vn

Thành viên:

1/ Nguyễn Ngọc Toàn

Điện thoại: 04-38271513

Di động:  0903455757

Fax:  04-38271933

Email:  toannn@caa.gov.vn

2/ Lê Thị Thanh Bình

Điện thoại: 04-382711513 - Ext 4367

Di động:  0936963013

Fax:  04-38271933

Email:  binhltt@caa.gov.vn

Cục Giám định và Quản lý Chất lượng Công trình Giao thông

Nguyễn Ngọc Lâm

Điện thoại: 04-8224787

Di động:  0913078781

Fax:  04-8221937

Email:  ngoclamcgd@yahoo.com

Tuấn Anh