09/10/2015 | 14:23 GMT+7
In bài viết (Ctrl+P)

Dự thảo cập nhật, bổ sung sửa đổi 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Dự thảo cập nhật, bổ sung sửa đổi 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc (Dự thảo)

Số hiệu: 3932
Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản: Khác
Người ký: Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam
Ngày ban hành: 24/09/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 25/09/2015
Tài liệu đính kèm: QC 21&54.rar
Tuấn Anh