09/10/2015 | 13:51 GMT+7
In bài viết (Ctrl+P)

Hỏi về các đơn vị trong nước

Các đơn vị trong nước có thể thử nghiệm hóa chất Prochloraz (chất diệt nấm) không?

Qua tham khảo, Văn phòng TBT Việt Nam được biết Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật phía Nam, địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, điện thoại: 3.8231805 (đơn vị thuộc Cục Bảo vệ thực vật) có thể liên hệ và trao đổi phân tích với các phòng thí nghiệm liên thông để tiến hành thử nghiệm hóa chất Prochloraz.

Tuấn Anh