08/10/2018 | 19:50 GMT+7
In bài viết (Ctrl+P)

Thông tin IMO: Các điều ước quốc tế của IMO cần luật pháp quốc gia

Một mục tiêu chiến lược quan trọng đối với Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) là cải thiện cách thức triển khai thực hiện các điều ước của IMO được thực hiện ở cấp quốc gia. IMO cho rằng pháp luật thực hiện trong nước là bắt buộc nhưng việc đánh giá triển khai thực hiện cho thấy, ở nhiều quốc gia, nó không tồn tại hoặc không đầy đủ.

Tải file nội dung

Thông tin chi tiết được gửi theo file đính kèm. 

Một mục tiêu chiến lược quan trọng đối với Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) là cải thiện cách thức triển khai thực hiện các điều ước của IMO được thực hiện ở cấp quốc gia. IMO cho rằng pháp luật thực hiện trong nước là bắt buộc nhưng việc đánh giá triển khai thực hiện cho thấy, ở nhiều quốc gia, nó không tồn tại hoặc không đầy đủ.

Để giải quyết nhu cầu này, IMO tổ chức một hội thảo chuyên sâu kéo dài 5 ngày cho các luật sư và các nhà xây dựng lập pháp. Mục đích, là cung cấp cho họ các công cụ cần thiết để họ hiểu các điều ước của IMO và cách chúng được phát triển và áp dụng. Hội thảo gần đây nhất được tổ chức tại Trụ sở IMO (1-5 tháng 10/2018).

Những người tham gia từ 17 quốc gia (Argentina, Cộng hòa Séc, Ecuador, Eritrea, Malawi, Maldives, Montenegro, Nigeria, Palau, Ba Lan, Cộng hòa Moldova, Quần đảo Solomon, Đông Timor, Tonga, Tuvalu, Việt Nam và hai người tham gia từ cộng đồng Thái Bình Dương (SPC)) đã học được các nguyên tắc chung về soạn thảo pháp luật quốc gia để thực hiện các công ước IMO, đặc biệt chú trọng vào quá trình sửa đổi, đặc biệt là thủ tục chấp nhận ngầm. Hướng dẫn đã được cung cấp về kỹ thuật soạn thảo và hội thảo cũng tạo cơ hội cho việc kết nối và chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt đối với những thách thức mà các Quốc gia có thể phải đối mặt trong việc thực hiện các quy định kỹ thuật của IMO.

Theo mt.gov.vn