25/10/2018 | 09:23 GMT+7
In bài viết (Ctrl+P)

Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

nghi-dinh-05-2017-nd-cp-chinh-phu_1

Thanh Hà