02/10/2018 | 19:46 GMT+7
In bài viết (Ctrl+P)

Nghiên cứu quản lý vận tải biển

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phản ánh của báo chí liên quan đến vận tải biển và nguồn nhân lực ngành vận tải biển.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phản ánh của báo chí liên quan đến vận tải biển và nguồn nhân lực ngành vận tải biển.

Theo phản ánh của Báo Giao thông vận tải, vận tải biển Việt Nam đang sở hữu đội tàu đứng thứ 4 ASEAN, thứ 32 thế giới với 1.600 con tàu nhưng hoạt động nhỏ lẻ, manh mún. Nguồn nhân lực ngành vận tải biển cũng đang trong tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, sỹ quan, thuyền trưởng nhiều, thuyền viên phục vụ ngày càng hao hụt mà nguyên nhân là thu nhập thấp.

Về thông tin này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tham khảo trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ đối với ngành này.

Chinhphu.vn