Số hiệu: Tài liệu phục vụ Rà soát QHCB Nhóm 3 và 4
Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản: Khác
Người ký: Cục HHVN
Ngày ban hành: 24/09/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 24/09/2015
Tài liệu đính kèm: Ra soat QH.rar

Tài liệu phục vụ lấy ý kiến Rà soát QHCB Nhóm 3 và 4