Số hiệu: 4155/CHHVN-PC
Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản: Nghị định
Người ký: Bùi Thiên Thu
Ngày ban hành: 07/10/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 07/10/2015
Tài liệu đính kèm: Du thao Nghi dinh ngay 8.10.2015 - up web.doc