Tin cảnh báo Tuần 1 tháng 4 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1 tháng 4 năm 2020

VP TBT-BGTVT

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Phương tiện xe cơ giới

NHẬT BẢN

G/TBT/N/JPN/659

G/TBT/N/JPN/659

2

Phanh thủy lực của phương tiện xe cơ giới

ISRAEL

G/TBT/N/ISR/1115

G/TBT/N/ISR/1115

3

Thiết bị trông giữ trẻ em dành cho phương tiện xe cơ giới

ISRAEL

G/TBT/N/ISR/1116

G/TBT/N/ISR/1116

4

Mũ bảo hiểm dành cho người đi xe đạp

ISRAEL

G/TBT/N/ISR/1117

G/TBT/N/ISR/1117