Tin cảnh báo Tuần 2 tháng 5 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 2 - tháng 5 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Xe ô tô vận hành bằng điện

VƯƠNG QUỐC BAHRAIN

G/TBT/N/BHR/567

G/TBT/NBHR/567

2

Động cơ và phương tiện xe cơ giới hạng nặng

HOA KỲ

G/TBT/N/USA/1620

G/TBT/N/USA/1620