Tin cảnh báo Tuần 2 tháng 6 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 2 - tháng 6 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Thanh cản sau dành cho xe có tổng trọng tải trên 4.536 kg

MEXICO

G/TBT/N/MEX/467

G/TBT/MEX/467

2

Hệ thống máy bay dân dụng không người lái (Civil UAS)

TRUNG QUỐC

G/TBT/N/CHN/1426

G/TBT/N/CHN/1426

3

Phương tiện xe cơ giới đường bộ

TRUNG QUỐC

G/TBT/N/CHN/1427

G/TBT/N/CHN/1427

4

Phương tiện xe cơ giới đường bộ

TRUNG QUỐC

G/TBT/N/CHN/1428

G/TBT/N/CHN/1428

5

Khoảng cách đường ray

TRUNG QUỐC

G/TBT/N/CHN/1429

G/TBT/N/CHN/1429