Tin cảnh báo Tuần 2 tháng 7 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 2 - tháng 7 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Thiết bị phụ trợ hoặc thay thế của Phương tiện xe cơ giới

HOA KỲ

G/TBT/N/USA/1630

G/TBT/USA/1630

2

Xe tải hạng nặng

HOA KỲ

G/TBT/N/USA/1632

G/TBT/USA/1632

3

Phát thải mức Thấp và Không phát thải của Phương tiện xe cơ giới

HOA KỲ

G/TBT/N/USA/1633

G/TBT/USA/1633

4

Phương tiện xe cơ giới và rơ moóc (loại M, N và O), và các hệ thống, tổng thành và các thiết bị kỹ thuật riêng biệt của phương tiện

CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU

G/TBT/N/EU/727

G/TBT/N/EU/727

5

Phương tiện xe cơ giới và rơ moóc (loại M, N và O), và các hệ thống, tổng thành và các thiết bị kỹ thuật riêng biệt của phương tiện

CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU

G/TBT/N/EU/728

G/TBT/N/EU/728