Tin cảnh báo Tuần 2 tháng 9 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 2 tháng 9 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Lốp dành cho xe tải và xe buýt

DOMINICA

G/TBT/N/DMA/18

G/TBT/N/DMA/18

2

Lốp hơi của xe thương mại trên đường cao tốc

GRENADA

G/TBT/N/GRD/30

G/TBT/N/GRD30

3

Xe đưa đón học sinh

GRENADA

G/TBT/N/SAU/1141

G/TBT/N/SAU/1141