Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 9 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 3 tháng 9 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Dầu thủy lực

TANZANIA

G/TBT/N/TZA/472

G/TBT/N/TZA/472

2

Xe chở khách

TRUNG QUỐC

G/TBT/N/CHN/1462

G/TBT/N/CHN/1462

3

Lốp xe máy

TRUNG QUỐC

G/TBT/N/CHN/1475

G/TBT/N/CHN/1475

4

phương tiện xe cơ giới

HÀN QUỐC

G/TBT/N/KOR/920

G/TBT/N/KOR/920