Tin cảnh báo Tuần 1 tháng 10 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1 tháng 10 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Phương tiện xe cơ giới và rơ moóc (phương tiện loại M, N và O)

CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU

G/TBT/N/EU/750

G/TBT/N/EU/750

2

Cân tự động dành cho phương tiện giao thông đường bộ đang vận hành

BRAZIL

G/TBT/N/BRA/1080

G/TBT/N/BRA/1080