Nội dung Cảnh báo Tuần 3 tháng 5 năm 2017

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 3- tháng 5 năm 2017

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Phương tiện xe cơ giới đường bộ VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP XÊ-ÚT G/TBT/N/SAU/983 G/TBT/N/SAU/983
2 Xe đạp điện và Bộ sạc TPKM G/TBT/N/TPKM/272 G/TBT/N/TPKM/272
3 Lốp bơm hơi xe ô tô chở khách JAMAICA G/TBT/N/JAM/57 G/TBT/N/JAM/57
3 Lốp bơm hơi dành cho các loại xe không phải xe ô tô chở khách JAMAICA G/TBT/N/JAM/58 G/TBT/N/JAM/58
4 Xe ô tô chở khách TANZANIA G/TBT/N/TZA/99 G/TBT/N/TZA/99