Nội dung Cảnh báo Tuần 1,2 tháng 4 năm 2018

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 1,2 - tháng 4 năm 2018

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Hàng không dân dụng

GEORGIA

G/TBT/N/GEO/104 G/TBT/N/GEO/104
2 Nhiên liệu động cơ tua-bin hàng không

TRUNG QUỐC

G/TBT/N/CHN/1262 G/TBT/N/CHN/1262
3 Dầu hộp số của xe cơ giới hạng nặng

TRUNG QUỐC

G/TBT/N/CHN/1265 G/TBT/N/CHN/1265
4 Xe điện

HÀN QUỐC

G/TBT/N/KOR/758 G/TBT/N/KOR/758
TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Giao thông vận tải

KENYA

G/TBT/N/KEN/655 G/TBT/N/KEN/655
2 Xe buýt

UGANDA

G/TBT/N/UGA/816 G/TBT/N/UGA/816
2 Lốp Bơm hơi (Sửa đổi)

ECUADOR

G/TBT/N/ECU/9/Rev.1 G/TBT/N/ECU/9/Rev.1