Nội dung Cảnh báo Tuần 3 tháng 5 năm 2018

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 3 - tháng 5 năm 2018

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Pit-ton Vòng làm bằng gang dành cho phương tiện xe cơ giới có pit-ton

THỔ NHĨ KỲ

G/TBT/N/TUR/113 G/TBT/N/TUR/113
2 Ô tô chở khách, xe máy, xe tải hạng nhẹ

TPKM

G/TBT/N/TPKM/323 G/TBT/N/TPKM323