Nội dung Cảnh báo Tuần 4 tháng 6 năm 2018

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 4 - tháng 6 năm 2018

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Máy bay

HOA KỲ

G/TBT/N/USA/1374 G/TBT/N/USA/1374
2 Phương tiện xe cơ giới đường bộ

NHẬT BẢN

G/TBT/N/JPN/601 G/TBT/N/JPN/601
3 Thiết bị cung cấp điện của phương tiện xe cơ giới

HÀN QUỐC

G/TBT/N/KOR/781 G/TBT/N/KOR/781
4 Hệ thống phanh

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/5 G/TBT/N/KHM/5
5 Điểm gắn dây an toàn

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/6 G/TBT/N/KHM/6
6 Dây an toàn

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/7 G/TBT/N/KHM/7
7 Ghế ngồi

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/8 G/TBT/N/KHM/8
8 Gối tựa đầu

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/9 G/TBT/N/KHM/9
9 Lốp hơi

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/10 G/TBT/N/KHM/10
10 Đồng hồ đo tốc độ

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/11 G/TBT/N/KHM/11
11 Khí thải xe máy

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/12 G/TBT/N/KHM/12
12 Tiếng ồn của xe máy

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/13 G/TBT/N/KHM/13
13 Vật liệu kính an toàn

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/14 G/TBT/N/KHM/14
14 Gương chiếu hậu

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/15 G/TBT/N/KHM/15
15 Khí thải của xe tải hạng nặng

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/16 G/TBT/N/KHM/16
16 Phát thải tiếng ồn

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/17 G/TBT/N/KHM/17
17 Lốp hơi (xe thương mại)

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/18 G/TBT/N/KHM/18
18 Kiểm soát hoạt động của người lái

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/19 G/TBT/N/KHM/19
19 Lốp hơi dành cho xe máy

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/20 G/TBT/N/KHM/20
20 Hệ thống lái

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/21 G/TBT/N/KHM/21
21 Khí thải của xe tải hạng nặng

CAM-PU-CHIA

G/TBT/N/KHM/22 G/TBT/N/KHM/22