Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 10 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 3 - tháng 10 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Xe đầu kéo rơ moóc hạng nhẹ

UGANDA

G/TBT/N/UGA/1230

G/TBT/N/UGA/1230

2

Sự lắp đặt hệ thống khí tự nhiên dành cho phương tiện xe cơ giới

MEXICO

G/TBT/N/MEX/479

G/TBT/N/MEX/479

3

Xe buýt chở học sinh - Sức bền khớp nối thân xe

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/1147

G/TBT/N/SAU/1147

4

Phương tiện xe cơ giới cơ giới đường bộ - Hệ thống điều khiển chân ga

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/1148

G/TBT/N/SAU/1148

5

Phương tiện xe cơ giới cơ giới đường bộ - Điều khiển, chỉ dẫn bằng giọng nói và chỉ báo

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/1149

G/TBT/N/SAU/1149

6

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Tính dễ cháy của vật liệu nội thất

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/1150

G/TBT/N/SAU/1150

7

Phương tiện xe cơ giới đường bộ - Bảo vệ chống va dành cho người lái khỏi hệ thống điều khiển lái

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/1151

G/TBT/N/SAU/1151

8

Phương tiện xe cơ giới đường bộ - Hệ thống làm tan băng và tan băng kính chắn gió

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/1152

G/TBT/N/SAU/1152

9

Phương tiện xe cơ giới đường bộ - Hệ thống gạt và rửa kính chắn gió

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/1153

G/TBT/N/SAU/1153

10

Phương tiện xe cơ giới đường bộ - Trình tự vị trí chuyển số, khóa liên động khởi động và hiệu ứng phanh truyền động

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/1154

G/TBT/N/SAU/1154

11

Xe buýt chở học sinh - Thiết bị an toàn dành cho người đi bộ

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/1155

G/TBT/N/SAU/1155

12

Xe buýt chở học sinh - Thử nghiệm va chạm phía sau khi sử dụng thanh chắn động

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/1156

G/TBT/N/SAU/1156

13

Xe buýt chở học sinh - Độ bền nóc xe

VƯƠNG QUỐC Ả RẬP

G/TBT/N/SAU/1157

G/TBT/N/SAU/1157