Thời gian: Tuần 4 tháng 4 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT

Lĩnh vực, sản phẩm

Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc

Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1

Xe máy cỡ nhỏ

ÚC

G/TBT/N/AUS/117

G/TBT/N/AUS/117

2

Xe đạp

ISRAEL

G/TBT/N/ISR/1128

G/TBT/N/ISR/1128

3

Phương tiện chở thực phẩm được kiểm soát nhiệt độ

ISRAEL

G/TBT/N/ISR/1136

G/TBT/N/ISR/1136