tin cảnh báo – Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu Ngày 24/11/2021 Việt Nam đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về […]

Chi tiết

TIN CẢNH BÁO – Quy định của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia số 14 năm 2021 về Thực hiện Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu (SKEM) đối với việc sử dụng năng lượng của các hộ gia đình

Quy định của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia số 14 năm 2021 về Thực hiện Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu (SKEM) đối với việc sử dụng […]

Chi tiết

TIN CẢNH BÁO – Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự của Trung Quốc

Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự của Trung Quốc Ngày 10/11/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước […]

Chi tiết

TIN CẢNH BÁO – Tiêu chuẩn quốc gia đối với chất chữa cháy bằng bọt khí nén của Trung Quốc

Tiêu chuẩn quốc gia đối với chất chữa cháy bằng bọt khí nén của Trung Quốc Ngày 10/11/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu […]

Chi tiết

tin cảnh báo – Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra định kỳ phương tiện giao thông đường sắt

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra định kỳ phương tiện giao thông đường sắt Ngày 24/11/2021 Việt Nam đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa […]

Chi tiết

Tin cảnh báo Tuần 4 tháng 10 năm 2020

Tin cảnh báo Tuần 4 tháng 10 năm 2020 Thời gian: Tuần 4 – tháng 10 năm 2020 Tin cảnh báo Tuần 4 tháng 10 năm 2020 TIN CẢNH BÁO Thời gian: Tuần 4 – […]

Chi tiết

Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 10 năm 2020

Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 10 năm 2020 Thời gian: Tuần 3 – tháng 10 năm 2020 Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 10 năm 2020 TIN CẢNH BÁO Thời gian: Tuần 3 – […]

Chi tiết

Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu để tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA

Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu để tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA Ngày 28/7 tới đây tại Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn Chuyển đổi số trong lĩnh […]

Chi tiết