Số hiệu: 3689/CHHVN-KHCNMT
Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản: Dự thảo văn bản
Người ký: Nguyễn Hoàng
Ngày ban hành: 21/09/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực 21/09/2018
Tài liệu đính kèm: Dự thảo QCVN 21 sửa lần 3.zip