Số hiệu: 3826/CHHVN-ATANHH
Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Nguyễn Hoàng
Ngày ban hành: 05/10/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực 05/10/2018
Tài liệu đính kèm: 3826.CHHVN-ATANHH.signed.pdf