Bộ luật, Pháp lệnh

Bộ luật, Pháp lệnh Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Số hiệu: 3826/CHHVN-ATANHH Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Hoàng Ngày […]

Chi tiết

Thông tư số 26/2015/TT-BGTVT ngày 22/6/2015 hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động của cảng cạn

Thông tư số 26/2015/TT-BGTVT ngày 22/6/2015 hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động của cảng cạn BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]

Chi tiết

Nghị định 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Nghị định 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 21/2012/NĐ-CP Hà […]

Chi tiết

Thông tư 20/2015/TT-BGTVT quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Thông tư 20/2015/TT-BGTVT quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]

Chi tiết

Nghị định 146/2016/NĐ-CP ngày 2/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển

Nghị định 146/2016/NĐ-CP ngày 2/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển CHÍNH […]

Chi tiết

Nghị định 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biể

Nghị định 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển CHÍNH PHỦ ——- CỘNG […]

Chi tiết

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng […]

Chi tiết

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng […]

Chi tiết