Hỏi về mức thuế đối với sản phẩm

01.11.2021

Mức thuế đối với sản phẩm cá tra khi xuất khẩu sang Mỹ và Canada, và các chất cấm đối với sản phẩm cá tra khi xuất khẩu sang Canada

1. Về mức thuế  đối với sản phẩm cá tra khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Canada: Theo thông tin Phòng CL được biết qua Tạp chí thương mại thủy sản số 88-T4/2007, mức thuế đối với sản phẩm cá tra, cá basa xuất khẩu vào thị trường Mỹ được áp dụng khác nhau đối với từng doanh nghiệp (không phụ thuộc vào mặt hàng). Để có thông tin chi tiết và chính xác đề nghị liên hệ với Vụ Kế hoạch tài chính hoặc cơ quan liên quan của bộ Thương mại.

2. Theo quy định của Việt Nam, các chất cấm đối với thủy sản nói chung và cá tra nói riêng được quy định tại Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005. Ngoài ra, còn một số chất được phép sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc thú y cho động, thực vật, thủy sản và lưỡng cư với mức giới hạn tối đa cho phép, được quy định tại Phụ lục 2 của Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS.

Đối với một số loại thuốc thú y muốn được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam phải được thử nghiệm, cấp phép đăng ký lưu hành theo đúng quy định nêu tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BTS ngày 3/4/2007.

3. Danh mục các chất cấm đối với các loại thủy sản nói chung và cá tra nói riêng theo quy định của Canada gồm:

– Chloramphenicol, các muối và dẫn xuất của nó

– Hợp chất a 5-nitrofurans

– Clenbuterol muối và đồng phân của nó

– Hợp chất a 5-nitroimidazole

– Diethylstillbestrol , các hợp chất khác của stilbene

– Clenbuterol muối và đồng phân của nó.

Ngoài ra, Canada cũng quy định về mức giới hạn tối đa cho phép đối với một số loại hóa chất kháng sinh khác, xem chi tiết tại địa chỉ:

http://www.inspection.gc.ca/english/animal/fispoi/manman/samnem/app3e.shtml

Tuấn Anh

CÁC THÔNG TIN KHÁC

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37683193

Email: hadt@vinamarine.gov.vn

icon Liên hệ