tin cảnh báo – Trung Quốc: Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với găng tay bảo vệ chống lại hóa chất và vi sinh vật

Trung Quốc: Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với găng tay bảo vệ chống lại hóa chất và vi sinh vật Ngày 02/1/2022 Trung Quốc đã thông báo cho các nước Thành viên WTO […]

Chi tiết

tin cảnh báo – EU: Quyết định về sản phẩm diệt khuẩn

EU: Quyết định về sản phẩm diệt khuẩn   Ngày 11/03/2022 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quyết định Uỷ ban về xác định xem liệu […]

Chi tiết

TIN CẢNH BÁO -Tiêu chuẩn quốc gia về Yêu cầu hiệu suất tối thiểu đối với van xả nước

Tiêu chuẩn quốc gia về Yêu cầu hiệu suất tối thiểu đối với van xả nước Ngày 10/11/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu […]

Chi tiết

tin cảnh báo – Việt Nam: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 mhz đến 2000 mhz Người viết: Trần Thanh Tùng – Ngày viết: Saturday, Feb 26, 2022 | 12:23 – Lượt xem: 868 Ngày 18/02/2022 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 mhz đến 2000 mhz. Quy chuẩn này cùng với quy chuẩn QCVN 18:2014/BTTTT quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị âm thanh không dây và các thiết bị phụ trợ liên quan hoạt động trong dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz. Quy chuẩn này quy định các phép đo kiểm EMC, phương pháp đo kiểm, giới hạn và tiêu chí chất lượng đối với thiết bị âm thanh không dây và các thiết bị phụ trợ liên quan. Các thiết bị có thể sử dụng kỹ thuật điều chế tương tự hoặc điều chế số. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam Thời gian dự kiến thông qua vào 31/05/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/01/2023. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 30/4/2022. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://mic.gov.vn/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_1685_00_x.pdf Mã thông báo G/TBT/N/VNM/217

Việt Nam: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 mhz đến 2000 mhz   Ngày 18/02/2022 Việt Nam thông […]

Chi tiết

tin cảnh báo – Nhật Bản: Quy định về an toàn container

Nhật Bản: Quy định về an toàn container Ngày 14/04/2022 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định về An toàn của container. […]

Chi tiết

tin cảnh báo – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu Ngày 24/11/2021 Việt Nam đã thông […]

Chi tiết

tin cảnh báo -Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc đối với bộ ký tự được mã hóa

Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc đối với bộ ký tự được mã hóa Ngày 16/8/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Tiêu chuẩn quốc gia: Lĩnh […]

Chi tiết

TIN CẢNH BÁO – Đài Loan: Đề xuất của Đài Loan trong việc sửa đổi các yêu cầu pháp lý đối với máy in, máy photocopy và 30 mặt hàng khác

Đài Loan: Đề xuất của Đài Loan trong việc sửa đổi các yêu cầu pháp lý đối với máy in, máy photocopy và 30 mặt hàng khác Ngày 3/11/2021, Đài Loan đã thông báo cho […]

Chi tiết