Chức năng nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ của VP TBT Cục HHVN Chức năng -Thực hiện nghĩa vụ  của Việt Nam về TBT đối với các nước thành viên WTO trong lĩnh vực hàng […]

Chi tiết

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022 Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết