Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Hàng hải Việt Nam

10.04.2021

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành và áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Hàng hải Việt Nam

2252.CHHVN-QÐ001.signed 

Hồng Ngọc

CÁC THÔNG TIN KHÁC

  • Thông tư về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

    Thông tư về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam Thông tư về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ […]

  • Bộ luật, Pháp lệnh

    Bộ luật, Pháp lệnh Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Số hiệu: 3826/CHHVN-ATANHH Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Hoàng Ngày […]

  • BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015

    QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 95/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT HÀNG […]