Hỏi: về quy định của Việt Nam cho AC/DC adaptor

09.11.2020

Hỏi: về quy định của Việt Nam cho AC/DC adaptor dùng cho các thiết bị công nghệ thông tin và AC cord set

1. Bộ Bưu chính viễn thông (MPT) có quy định số 44/2006/QĐ-BBCVT, 45/2006/QĐ-BBCVT và 46/2006/QĐ-BBCVT về chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn và công bố phù hợp tiêu chuẩn, theo đó, một số sản phẩm công nghệ thông tin (ITE) quy định trong danh mục tại Quyết định số 46/2006/QĐ-BBCVT phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7189:2002. TCVN 7189:2002 là tiêu chuẩn về EMC, hoàn toàn tương đương với CISPR 22:1997 và Bộ BCVT cũng chấp nhận nếu sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn CISPR 22 version mới hơn. Các sản phẩm ITE trên không phải chứng nhận hợp chuẩn nhưng phải được công bố phù hợp tiêu chuẩn. Do vậy, có thể nói Việt Nam có quy định về EMC liên quan đến một số sản phẩm ITE trong Danh mục.

2. AC/DC adapter cho ITE và AC cord set không nằm trong danh mục sản phẩm phải tuân thủ tiêu chuẩn khi nhập khẩu. Tuy nhiên, nếu các thiết bị này là bộ phận của các thiết bị ITE trong danh mục (máy tính cá nhân để bàn, notebook,…) thì phải đảm bảo để toàn bộ thiết bị ITE tuân thủ tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng (tức là khi đánh giá phù hợp tiêu chuẩn phải đánh giá toàn bộ thiết bị có kèm AC/DC adapter và AC cord set).

Tuấn Anh

CÁC THÔNG TIN KHÁC

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37683193

Email: hadt@vinamarine.gov.vn

icon Liên hệ