HIỆP ĐỊNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (WTO agreement on technical barries to trade)

  HIỆP ĐỊNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (WTO agreement on technical barries to trade)   Các Thành viên,   Tham gia Vòng đàm phán Urugoay về Thương mại Đa biên; Mong […]

Chi tiết

LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬTCỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 68/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 68/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006   Căn cứ vào Hiến pháp nước […]

Chi tiết

Quyết định 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Quyết định 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp […]

Chi tiết

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI; GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT; HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI; GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG […]

Chi tiết

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Hàng hải Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành và áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Hàng hải Việt Nam 2252.CHHVN-QÐ001.signed  Hồng Ngọc

Chi tiết

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 95/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT HÀNG […]

Chi tiết

Quyet dinh so 179/2006/QD-TTg ngay 7/8/2006 cua Thu tuong Chinh phu ve Che do phu cap uu dai theo nghe doi voi luc luong tim kiem cuu nan  

Quyet dinh so 179/2006/QD-TTg ngay 7/8/2006 cua Thu tuong Chinh phu ve Che do phu cap uu dai theo nghe doi voi luc luong tim kiem cuu nan THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ […]

Chi tiết

Thông tư về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Thông tư về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam Thông tư về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ […]

Chi tiết