tin cảnh báo – Nhật Bản: Quy định về an toàn container

15.03.2022

Nhật Bản: Quy định về an toàn container

Shipping Containers

Ngày 14/04/2022 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định về An toàn của container. Cụ thể, theo Đạo luật an toàn khí áp suất cao, Nhật Bản sẽ đưa ra các quy định mới về loại container chứa khí hydrofluorocarbon dưới dạng áp suất cao. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 07/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực khoảng tháng 01/2023. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_2872_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/734

Theo tbt.gov.vn

CÁC THÔNG TIN KHÁC