tin cảnh báo -Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc đối với bộ ký tự được mã hóa

14.02.2022

Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc đối với bộ ký tự được mã hóa

Ngày 16/8/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Tiêu chuẩn quốc gia: Lĩnh vực công nghệ thông tin – Bộ ký tự được mã hóa của Trung Quốc.

Tiêu chuẩn này quy định cách trình bày hệ thập lục phân trong mã hóa nhị phân của các ký tự chữ Hán.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc trình bày, truyền tải, trao đổi, xử lý… các ký tự.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 15/10/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_5215_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1622

Nguồn: VP TBTVN

CÁC THÔNG TIN KHÁC