tin cảnh báo – Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra định kỳ phương tiện giao thông đường sắt

10.01.2022

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra định kỳ phương tiện giao thông đường sắt

Ngày 24/11/2021 Việt Nam đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra định kỳ phương tiện giao thông đường sắt.

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra nhập khẩu đã qua sử dụng, kiểm tra hoán cải và kiểm tra định kỳ trong quá trình khai thác trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng có kết nối ray và không kết nối ray với đường sắt quốc gia có đi qua khu dân cư, giao cắt với đường bộ.

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động kiểm tra, quản lý, khai thác phương tiện giao thông đường sắt trên các mạng đường sắt thuộc mục 1.1 của Quy chuẩn này. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/4/2022. Hạn cuối cùng để  các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến  vào 23/1/2022.

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_7323_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/214

 

Nguồn: www.tbt.gov.vn

CÁC THÔNG TIN KHÁC