tin cảnh báo – Trung Quốc: Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với găng tay bảo vệ chống lại hóa chất và vi sinh vật

15.10.2022

Trung Quốc: Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với găng tay bảo vệ chống lại hóa chất và vi sinh vật

Ngày 02/1/2022 Trung Quốc đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với găng tay bảo vệ chống lại hóa chất và vi sinh vật. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm, ghi nhãn và thông tin của găng tay bảo hộ chống hóa chất và vi sinh vật. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn cho con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 18/02/2022. Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7913_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1641

Theo tbtgov.vn

CÁC THÔNG TIN KHÁC