TIN CẢNH BÁO – Tiêu chuẩn quốc gia đối với chất chữa cháy bằng bọt khí nén của Trung Quốc

14.01.2022

Tiêu chuẩn quốc gia đối với chất chữa cháy bằng bọt khí nén của Trung Quốc

Ngày 10/11/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với chất chữa cháy bằng bọt khí nén. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các thuật  ngữ và định  nghĩa, phân loại,  yêu cầu, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, đánh dấu, đóng gói, vận chuyển và bảo quản các chất chữa cháy bằng bọt khí nén. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 09/01/2022.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7094_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1631

Nguồn: www.tbt.gov.vn

CÁC THÔNG TIN KHÁC