TIN CẢNH BÁO – Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự của Trung Quốc

14.01.2022

Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự của Trung Quốc

Ngày 10/11/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu và phương pháp thử về tính an toàn của các thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng trong việc lắp đặt, sử dụng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Tài liệu này cũng có thể áp dụng cho các bộ phận điện của đồ dùng thể thao và đồ chơi điện. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 09/01/2022.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7096_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1633

Nguồn: www.tbt.gov.vn

CÁC THÔNG TIN KHÁC