Tin cảnh báo Tuần 2 tháng 5 năm 2020

15.05.2020

Tin cảnh báo Tuần 2 tháng 5 năm 2020

/media/uploaded/1/2020/12/26/wto-new.jpg

Thời gian: Tuần 2 – tháng 5 năm 2020

Tin cảnh báo Tuần 2 tháng 5 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 2 – tháng 5 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Xe ô tô vận hành bằng điện VƯƠNG QUỐC BAHRAIN G/TBT/N/BHR/567 G/TBT/NBHR/567
2 Động cơ và phương tiện xe cơ giới hạng nặng HOA KỲ G/TBT/N/USA/1620 G/TBT/N/USA/1620

Thanh Hà

CÁC THÔNG TIN KHÁC

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37683193

Email: hadt@vinamarine.gov.vn

icon Liên hệ