Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 01 năm 2020

09.01.2020

/media/uploaded/1/2020/12/26/wto-new.jpg

Thời gian: Tuần 3 – tháng 01 năm 2020

Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 01 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 3 – tháng 01 năm 2020

VP TBT-BGTVT

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên BRAZIL G/TBT/N/BRA/959 G/TBT/N/BRA/959
2 An toàn đường sắt, Hệ thống phanh HOA KỲ G/TBT/N/USA/1568 G/TBT/N/USA/1568

Thanh Hà

CÁC THÔNG TIN KHÁC

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37683193

Email: hadt@vinamarine.gov.vn

icon Liên hệ