Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 10 năm 2020

20.10.2020

Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 10 năm 2020

/media/uploaded/1/2020/12/26/wto-new.jpg

Thời gian: Tuần 3 – tháng 10 năm 2020

Tin cảnh báo Tuần 3 tháng 10 năm 2020

TIN CẢNH BÁO

Thời gian: Tuần 3 – tháng 10 năm 2020

VP TBT-BGTVT

Các bài đã đăng:

TT Lĩnh vực, sản phẩm Thành viên WTO

(Thị trường)

Thông báo bản gốc Thông báo bản dịch

(để tham khảo)

1 Xe đầu kéo rơ moóc hạng nhẹ UGANDA G/TBT/N/UGA/1230 G/TBT/N/UGA/1230
2 Sự lắp đặt hệ thống khí tự nhiên dành cho phương tiện xe cơ giới MEXICO G/TBT/N/MEX/479 G/TBT/N/MEX/479
3 Xe buýt chở học sinh – Sức bền khớp nối thân xe VƯƠNG QUỐC Ả RẬP G/TBT/N/SAU/1147 G/TBT/N/SAU/1147
4 Phương tiện xe cơ giới cơ giới đường bộ – Hệ thống điều khiển chân ga VƯƠNG QUỐC Ả RẬP G/TBT/N/SAU/1148 G/TBT/N/SAU/1148
5 Phương tiện xe cơ giới cơ giới đường bộ – Điều khiển, chỉ dẫn bằng giọng nói và chỉ báo VƯƠNG QUỐC Ả RẬP G/TBT/N/SAU/1149 G/TBT/N/SAU/1149
6 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Tính dễ cháy của vật liệu nội thất VƯƠNG QUỐC Ả RẬP G/TBT/N/SAU/1150 G/TBT/N/SAU/1150
7 Phương tiện xe cơ giới đường bộ – Bảo vệ chống va dành cho người lái khỏi hệ thống điều khiển lái VƯƠNG QUỐC Ả RẬP G/TBT/N/SAU/1151 G/TBT/N/SAU/1151
8 Phương tiện xe cơ giới đường bộ – Hệ thống làm tan băng và tan băng kính chắn gió VƯƠNG QUỐC Ả RẬP G/TBT/N/SAU/1152 G/TBT/N/SAU/1152
9 Phương tiện xe cơ giới đường bộ – Hệ thống gạt và rửa kính chắn gió VƯƠNG QUỐC Ả RẬP G/TBT/N/SAU/1153 G/TBT/N/SAU/1153
10 Phương tiện xe cơ giới đường bộ – Trình tự vị trí chuyển số, khóa liên động khởi động và hiệu ứng phanh truyền động VƯƠNG QUỐC Ả RẬP G/TBT/N/SAU/1154 G/TBT/N/SAU/1154
11 Xe buýt chở học sinh – Thiết bị an toàn dành cho người đi bộ VƯƠNG QUỐC Ả RẬP G/TBT/N/SAU/1155 G/TBT/N/SAU/1155
12 Xe buýt chở học sinh – Thử nghiệm va chạm phía sau khi sử dụng thanh chắn động VƯƠNG QUỐC Ả RẬP G/TBT/N/SAU/1156 G/TBT/N/SAU/1156
13 Xe buýt chở học sinh – Độ bền nóc xe VƯƠNG QUỐC Ả RẬP G/TBT/N/SAU/1157 G/TBT/N/SAU/1157

Thanh Hà

CÁC THÔNG TIN KHÁC

VĂN PHÒNG TBT CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2022

Địa chỉ: số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37683193

Email: hadt@vinamarine.gov.vn

icon Liên hệ