Tiêu chuẩn quốc gia về Yêu cầu hiệu suất tối thiểu đối với van xả nước

19.01.2022

Tiêu chuẩn quốc gia về Yêu cầu hiệu suất tối thiểu đối với van xả nước

Ngày 10/11/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Yêu cầu hiệu suất tối thiểu đối với van xả nước. Cụ thể, Tiêu chuẩn sẽ quy định các giá trị hiệu suất giới hạn, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra hiệu quả sử dụng nước của van xả dùng cho bể nước hoặc bồn tiểu. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho van xả nước dùng cho các bể nước hoặc bồn tiểu được lắp đặt trên đường ống cấp nước lạnh trong các cơ sở xây dựng với điều kiện áp suất tĩnh của nguồn cấp nước không lớn hơn 0,6 MPa. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 09/01/2022.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7091_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1628

 

Nguồn: www.tbt.gov.vn

CÁC THÔNG TIN KHÁC